Coachingstraject

Zoals ik al eerder heb beschreven bestaat het coachingstraject uit gemiddeld 6 sessies van een uur. Het precieze aantal sessies is vanzelfsprekend afhankelijk van de hulpvraag maar ook van de leeftijd en het karakter van je kind. Ik zal aan het begin van het coachingstraject aan je kind uitleggen wat de bedoeling is van onze bijeenkomsten.

Tijdens de sessies ga ik samen met je kind kijken naar wat zijn/haar hulpvraag is. Een kind kan over het algemeen heel goed aangeven wat hij/zij lastig vindt en nodig heeft om dit te verbeteren. Ik help je kind door te praten, te luisteren en te kijken. Daarbij gebruik ik diverse spelvormen, oefeningen en methodieken. Hierbij houd ik rekening met wat je kind interesseert, leuk vindt en stimuleert.

Ik vind het belangrijk om ook de ouder(s) bij het coachingsproces te betrekken. Op deze manier kun je je kind ondersteunen en begeleiden op de weg naar het gewenste doel. Gedurende het gehele traject houd ik contact met je om de groei en de voortgang van je kind te bespreken en indien nodig tips, adviezen en handvatten voor thuis mee te geven. Dit kan na de sessie zijn maar ook in een voortgangsgesprek.

Je kind krijgt bij aanvang van het coachingstraject een persoonlijke map. Tijdens de eerste sessie zal deze klaar liggen en zal ik aan je kind uitleggen waar deze voor is. Tevens werk ik met ‘happy notes’ die je kind na elke sessie krijgt. Het is een soort van beloning voor het werk van die dag en er staat een persoonlijke boodschap van mij aan je kind op.