Voortgangsgesprek

Als ouder(s) speel je natuurlijk een belangrijke rol tijdens het gehele traject en we houden elkaar dan ook goed op de hoogte. Het voortgangsgesprek wordt na sessie 3 gepland. Dit gesprek vindt alleen met de ouder(s) plaats. We kunnen onze bevindingen tot dan toe bespreken. Zijn er eerder vragen en/of opmerkingen dan kunnen deze natuurlijk altijd gesteld en verteld worden gedurende het gehele coachingstraject.