Werkwijze

Ik ben er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Maar is je kind iets jonger of ouder dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Ik werk vanuit mijn eigen huis waar ik een speciale ruimte ter beschikking heb. Even in een andere omgeving, waar alles aanwezig is wat we nodig hebben, waar rust en gezelligheid bovenaan staan, een plek waarvan ik hoop dat je kind zich hier op zijn/haar gemak voelt.

Het eigen weg coachingstraject is kortdurend, gemiddeld 6 sessies van 1 uur. Op het moment dat er meer of minder sessies nodig blijken te zijn, gebeurd dit altijd in overleg. Er vanuit gaande dat er 6 sessies zullen plaatsvinden dan zal het zo zijn dat we elkaar 10 keer zien en spreken. We beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarna volgen het intakegesprek, 3 sessies, een voortgangsgesprek, 3 sessies en tot slot het eindgesprek. Tussentijds contact zal uiteraard altijd plaatsvinden.

Wil je meer informatie over het gehele coachingstraject, bekijk dan op je gemak de verschillende onderdelen van het totale traject.